Świąteczna zbiórka żywności

W dniach 30 listopada – 1 grudnia  w całej Polsce , w ponad 3 tysiącach sklepów odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności , organizowana od ponad 20 lat przez Banki Żywności. Aby tradycji stało się zadość Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w tym roku postanowił wesprzeć tę szlachetną akcję. Pomogło nam 38 niezawodnych wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panią Emilią P. Wolontariusze zachęcali aby robiąc zakupy dla siebie … czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Na drodze do zatrudnienia”

NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna 5 20-704 Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją na terenie województwa wielkopolskiego Projektu „Na drodze do zatrudnienia” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0005/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o pomoc w procesie promocji Projektu, rozwieszenie plakatów promocyjnych, rozlokowanie ulotek promocyjnych na terenie Państwa Instytucji oraz … czytaj dalej

Zakończenie projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuję, że z dniem 31.10.2018 r. kończy realizacje projektu pn: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego … czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu  zaprasza do złożenia oferty na; -Schronisko dla osób bezdomnych /art.48a.ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ – Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /art.48a ust 2b ustawy o pomocy społecznej/, Noclegownia / art.48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej/, Ogrzewalnia / art.48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej/ świadczenie usług schronienia … czytaj dalej