Daj sobie szansę – zbadaj się

Plakat_jelito_Lubasz_21 06 2018_01

Projekt „CYFROWA WIELKOPOLSKA” jest realizowany dla seniorów w Gminie Lubasz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu  z Lubaska Rada Senioralną zakończył rekrutację, zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „CYFROWA WIELKOPOLSKA”,  Jak już wcześniej informowaliśmy projekt skierowany jest dla osób w wieku 65+ tylko mieszkańców  z Gminy Lubasz.  Ma na celu poprawienie i poszerzenie wiedzy związanej z obsługą  urządzeń teleinformatycznych.  Udział w projekcie zdeklarowało 30 osób, wszystkie  powyżej 65 roku życia. Okres realizacji projektu  2018r. -2020r. Harmonogram realizacji uzgadniany … czytaj dalej

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania  wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej … czytaj dalej

Kolejny etap projektu

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu ,wkracza w kolejny etap projektu pn.” Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.” Działania monitoringowe obejmować będą konsultacje potencjalnych rekomendacji w instytucji monitorowanej. Zostanie przeprowadzony monitoring w jednostkach takich : Urząd Gminy w Lubaszu, Gminnym … czytaj dalej