Zaproszenie do udziału w projekcie

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności … czytaj dalej

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 500+

Wizyta studyjna w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Czarnkowie

W dniu czwartego czerwca 2019 r. przedstawiciele samorządu gminy Lubasz w osobach Pan Wójt, Marcin Filoda, Dyrektor Przedszkola „Bajka” Pani Elżbieta Sobkowiak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Kazińska wraz z pracownikiem socjalnym Panią Wiolettą Surma, udali się na wizytę studyjną do Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie. Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie (LKR) powstał w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania i … czytaj dalej

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

Zgodnie z nowelizacją przepisów, świadczenie wychowawcze 500 + od 1 lipca 2019r. będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Aby ułatwić Państwu sprawne pozyskanie w/w świadczenia poniżej opisujemy przykładowe sytuacje w rodzinie i tryb składania wniosków adekwatny do sytuacji: * Jeżeli obecnie otrzymujesz świadczenie tylko na drugie dziecko (lub drugie i kolejne) ze względu na przekroczone kryterium dochodowe – od … czytaj dalej