Bezpłatne wsparcie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

infolinia-przemoc

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie. Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi numerami telefonów lub adresami e-mail.

Druki wniosków do pobrania.

Poniżej znajduje się link do strony na której znajdują się wnioski do pobrania odnośnie – zasiłku rodzinnego – zasiłku pielęgnacyjnego – świadczenia pielęgnacyjnego – jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – świadczenia wychowawczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego – świadczenia rodzicielskiego Wystarczy kliknąć w  link. oraz wnioski do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności link do dokumentu – karta dużej rodziny link do dokumentu  

Komunikat!

Uprzejmie informujemy, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne wymagające szczególnej troski a pozostające w domach, nie mogące liczyć na pomoc najbliższej rodziny czy pomoc sąsiedzką w nagłych przypadkach winny kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zgłaszać swoje potrzeby pod następującymi nr telefonu:  519 638 454 lub 519 638 056 Ponadto osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym może być udzielona pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej. W … czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wszelkie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne lub pozostające w domu w tzw. kwarantannie w nagłych przypadkach mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zgłaszać swoje potrzeby pod następującymi nr telefonu: Kierownik 661 943 886 Pracownicy socjalni 519 638 056                                  519 638 454  Asystent 519 639 565