ZA P Y T A N I E O F E R T O W E

Lubasz dnia 02.08.2019r. ZA P Y T A N I E O F E R T O W E NR 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz. II. Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości … czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności … czytaj dalej

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 500+

Wizyta studyjna w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Czarnkowie

W dniu czwartego czerwca 2019 r. przedstawiciele samorządu gminy Lubasz w osobach Pan Wójt, Marcin Filoda, Dyrektor Przedszkola „Bajka” Pani Elżbieta Sobkowiak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Kazińska wraz z pracownikiem socjalnym Panią Wiolettą Surma, udali się na wizytę studyjną do Lokalnego Klubu Rodzinnego w Czarnkowie. Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie (LKR) powstał w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania i … czytaj dalej