Monthly Archives: Czerwiec 2020

Bezpłatna mammografia.

mammografia

„Świadczenie wychowawcze 500+”

Świadczenie wychowawcze 500+ Dobry Start     W związku z pytaniami Mieszkańców dot. terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przypomina, iż okres zasiłkowy tego świadczenia został wyjątkowo wydłużony i trwa od 1.07.2019 do 31.05.2021r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 … czytaj dalej

INFORMACJA

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO     W trosce o sprawne postępowanie w przypadku złożenia wniosku, w którym badane jest zachodzenie koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuje, iż zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 3.06.2020 Nr KS-VI.9470.38.2020.5, niezbędne jest podanie następujących danych i dokumentów: imię, nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy, … czytaj dalej