ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORALNEJ

Zgłoszenie do Seniorów
Pismo do Rad Sołeckich dot. LRS 
Zaproszenie dla wszystkich podmiotów, instytucji , stowarzyszeń , towarzystw działających na rzecz osób starszych  do zgłaszania kandydatów  na członków Rady Senioralnej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o Statut Lubaskiej Rady Senioralnej zwraca się z prośba o zgłaszanie   kandydatów- reprezentantów  podmiotów działających na rzecz  osób starszych do Lubaskiej Rady Seniorów.

Każdy podmiot ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Rada Seniorów utworzona została Uchwałą Rady Gminy Lubasz dnia 29 grudnia 2016r,  kandydatów  na członków Rady zgłaszają rady sołeckie, oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Prosimy o zgłoszenie do dnia 17.09.2021r do godz. 14.30 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37

Aby zgłosić kandydata należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami.

Zachęcamy też mieszkańców do współpracy w działaniach Lubaskiej Rady Seniorów.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.