ZMIANY W PROGRAMIE 500+

Zgodnie z nowelizacją przepisów, świadczenie wychowawcze 500 + od 1 lipca 2019r. będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Aby ułatwić Państwu sprawne pozyskanie w/w świadczenia poniżej opisujemy przykładowe sytuacje w rodzinie i tryb składania wniosków adekwatny do sytuacji:

* Jeżeli obecnie otrzymujesz świadczenie tylko na drugie dziecko (lub drugie i kolejne) ze względu na przekroczone kryterium dochodowe – od lipca 2019 elektronicznie, a od 1 sierpnia 2019 papierowo w siedzibie GOPS należy złożyć dwa wnioski:

1) pierwszy wniosek na dziecko(dzieci), które w tej chwili ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019r.;

2) drugi wniosek na pierwsze dziecko, na które do tej pory rodzina nie otrzymywała świadczenia wychowawczego.

*Jeżeli obecnie otrzymujesz świadczenie 500 + na wszystkie swoje dzieci (spełniasz kryterium dochodowe) – od lipca 2019r. elektronicznie, a od sierpnia 2019r. papierowo w siedzibie GOPS należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie na nowy okres świadczeniowy;

* Jeżeli obecnie nie pobierasz świadczenia wychowawczego na swoje jedyne dziecko, ponieważ nie spełniasz kryterium dochodowego- od lipca 2019r. elektronicznie, a od sierpnia 2019r. papierowo w siedzibie GOPS należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia 500 +.

WAŻNE! Aby uzyskać prawo do 500 + na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Drogą elektroniczną będzie można złożyć wnioski poprzez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem portalu emp@tia, natomiast wnioski w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie GOPS w Lubaszu.

Wszelkie informacje można także uzyskać pod nr tel. 67 255 64 63.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.