Apel o pomoc dla pogorzelców

W minioną sobotę tj. 10.02.2018r. We wsi Kamionka miała miejsce tragedia. W pomieszczeniu gospodarczym  usytuowanym blisko domów mieszkalnych wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia przybyło kilka jednostek straży pożarnej. Rodzina przeżyła ogromną traumę, ogień strawił dorobek życia. Rodzina objęta została pomocą tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

A p e l u j e m y   do   l u d z i    d o b r e g o    s e r c a    o    p o m o c.

Rodzinie, która ucierpiała w pożarze przyda się sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia warsztatowe oraz ogrodnicze. Częściowemu zniszczeniu uległ też nowo budowany dom (okna i poszycie dachowe). Rodzina chce odbudować stracone pomieszczenie. Przydadzą się również różnego typu materiały budowlane. Darczyńców którzy którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym prosimy o kontakt.

GOPS Lubasz 67 255 64 63 lub 512 294 190

Można również wesprzeć rodzinę finansowo, nawet niewielka kwotą.
Wpłat można dokonywać na konto GOPS Lubasz 24 8951 0009 1300 2235 2000 0020
z dopiskiem : pomoc dla rodziny z Kamionki

Rodzina wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.