Oferta pracy dla asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu  w związku z realizacją projektu
7.2.1. WRPO 2014-2020 „Usługi społeczne – projekty poprawiające dostęp
do usług wsparcia rodziny  i systemu pieczy zastępczej,
usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego”
zatrudni osobę chętną do nawiązania współpracy w charakterze
Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnością.

Rekomenduje się następujące wymogi dla kandydatów na Asystenta osobistego:
- minimalne roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną,
- umiejętności praktyczne oraz predyspozycje osobowościowe,
- ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia, sprawność fizyczna, cierpliwość, samodzielność w myśleniu i działaniu, umiejętność w komunikacji.
Głównym celem usług asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Usługi asystenckie to świadczenie pomocy w wykonywaniu czynności, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie wykonać.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zapewni szkolenie na oferowane stanowisko pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 16 września 2016r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków umowy, czasu trwania i innych danych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu:
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Kazińska
tel 67/255 64 63
- Asystent rodziny Marta Kędzierska
tel 797 476 250

Bookmark the permalink.

Comments are closed.