Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubasz

ul. B. Chrobrego 37

64-720 Lubasz

tel./fax 67 255 64 63

e-mail: gops.lubasz@wokiss.pl; gops@lubasz.pl

internet: www.lubaszgops.pl

Comments are closed.