Archiwum z dnia: 4 października 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH…

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA i WSPÓŁADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz (GOPS), tel. 67 255 64 63, e-mail: Gops@lubasz.pl lub gops.lubasz@wokiss.pl, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej; a Współadministratorem: Gmina Lubasz, reprezentowana przez Wójta, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, … czytaj dalej