Monthly Archives: Październik 2019

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne – MAMMOGRAFIA

Konkurs ” Barwy wolontariatu”

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019. W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach: 1) Wolontariusz roku, 2) Wolontariat rodzinny, 3) Wolontariat szkolny, 4) Wolontariat senioralny, 5) Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom   Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują … czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn).

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)   ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu  zaprasza do złożenia oferty na; -Schronisko dla osób bezdomnych /art.48a.ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ – Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /art.48a ust 2b ustawy o pomocy społecznej/, Noclegownia / art.48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej/, Ogrzewalnia / art.48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej/ świadczenie … czytaj dalej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA i WSPÓŁADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz (GOPS), tel. 67 255 64 63, e-mail: Gops@lubasz.pl lub gops.lubasz@wokiss.pl, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej; a Współadministratorem: Gmina Lubasz, reprezentowana przez Wójta, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 … czytaj dalej