Monthly Archives: Sierpień 2019

ZA P Y T A N I E O F E R T O W E

Lubasz dnia 02.08.2019r. ZA P Y T A N I E O F E R T O W E NR 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz. II. Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości … czytaj dalej