Monthly Archives: Październik 2018

Zakończenie projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuję, że z dniem 31.10.2018 r. kończy realizacje projektu pn: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego … czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu  zaprasza do złożenia oferty na; -Schronisko dla osób bezdomnych /art.48a.ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ – Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /art.48a ust 2b ustawy o pomocy społecznej/, Noclegownia / art.48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej/, Ogrzewalnia / art.48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej/ świadczenie usług schronienia … czytaj dalej