Monthly Archives: Maj 2018

Kolejny etap projektu

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu ,wkracza w kolejny etap projektu pn.” Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.” Działania monitoringowe obejmować będą konsultacje potencjalnych rekomendacji w instytucji monitorowanej. Zostanie przeprowadzony monitoring w jednostkach takich : Urząd Gminy w Lubaszu, Gminnym … czytaj dalej

Projekt: „NOWA SZANSA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza chętne osoby do projektu pod nazwą  „ NOWA SZANSA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kierowany dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada indywidualny plan działania do zgłoszonych potrzeb szkoleniowych, kursy zawodowe, staże oraz stypendia. Kursy dobrane do potrzeb rynku pracy, a także indywidualnie pod zatrudnienie. Realizatorem projektu jest FUNDACJA AKME. … czytaj dalej