Monthly Archives: Maj 2018

Projekt „CYFROWA WIELKOPOLSKA” jest realizowany dla seniorów w Gminie Lubasz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu  z Lubaska Rada Senioralną zakończył rekrutację, zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „CYFROWA WIELKOPOLSKA”,  Jak już wcześniej informowaliśmy projekt skierowany jest dla osób w wieku 65+ tylko mieszkańców  z Gminy Lubasz.  Ma na celu poprawienie i poszerzenie wiedzy związanej z obsługą  urządzeń teleinformatycznych.  Udział w projekcie zdeklarowało 30 osób, wszystkie  powyżej 65 roku życia. Okres realizacji projektu  2018r. -2020r. Harmonogram realizacji uzgadniany … czytaj dalej

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania  wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej … czytaj dalej

Kolejny etap projektu

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu ,wkracza w kolejny etap projektu pn.” Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.” Działania monitoringowe obejmować będą konsultacje potencjalnych rekomendacji w instytucji monitorowanej. Zostanie przeprowadzony monitoring w jednostkach takich : Urząd Gminy w Lubaszu, Gminnym … czytaj dalej

Projekt: „NOWA SZANSA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza chętne osoby do projektu pod nazwą  „ NOWA SZANSA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kierowany dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada indywidualny plan działania do zgłoszonych potrzeb szkoleniowych, kursy zawodowe, staże oraz stypendia. Kursy dobrane do potrzeb rynku pracy, a także indywidualnie pod zatrudnienie. Realizatorem projektu jest FUNDACJA AKME. … czytaj dalej