Monthly Archives: Październik 2017

Spotkanie z przedstawicielami MONAR-MARKOT

monar1

W dniu 05 października 2017 r. na zaproszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu przybyli przedstawiciele Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR -MARKOT wraz z Dyrektorem Panem Lechem Gąsiorowskim. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Wójt Gminy Lubasz, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Posterunku Policji w Lubaszu z Panią dzielnicową, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Celem spotkania była prezentacja działalności  Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR -MARKOT w Pile. Gmina nasza, Ośrodek … czytaj dalej