Monthly Archives: Luty 2017

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Du?ej Rodziny

INFORMACJA W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu RODZINY WIELODZIETNE mogą składać wniosek o przyznanie ogólnopolskiej  Karty Dużej Rodziny   Lista miejsc i wysokość zniżek przeznaczonych dla rodzin posiadających Kartę dostępna jest na stronie internetowej m.in. rodzina.gov.pl. Lista aktualizowana jest na bieżąco. – O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzic/rodzice (przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu … czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu w związku z realizowanym w partnerstwie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektem pn.” Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Termin składania ofert upływa 24.02.2017 godz.15:30. Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym dostępne są poniżej: Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII, działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 … czytaj dalej

Projekt „To idzie młodość i kompetencje!”

...

CARGA Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA oraz Instytutem Szkoleń INNOVUM D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna, w okresie od dnia 01.02.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku realizuje projekt „To idzie młodość i kompetencje!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez … czytaj dalej