Monthly Archives: Sierpień 2016

Projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

chcemypracowac

—>>>  Opis projektu – Chcemy pracować

Oferta pracy dla asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością

asystent-300x288

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu  w związku z realizacją projektu 7.2.1. WRPO 2014-2020 „Usługi społeczne – projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny  i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego” zatrudni osobę chętną do nawiązania współpracy w charakterze Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnością. Rekomenduje się następujące wymogi dla kandydatów na Asystenta osobistego: – minimalne roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, – umiejętności praktyczne oraz … czytaj dalej