Monthly Archives: Sierpień 2013

„Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostająchcy bez pracy”

15.07.2013 029

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu po raz VI przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na rynku pracy kobiet biernych zawodowo zamieszkujących w gminie Lubasz długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Grupę docelową stanowi 12 kobiet w wieku od 19 … czytaj dalej

Półkolonia jest fajna

IMG_1702

W dniu 2 sierpnia zakończyła się pierwsza organizowana dla dzieci z Gminy Lubasz półkolonia. Pożegnanie półkolonistów odbyło się nad lubaskim jeziorem. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubasz Zbigniew Jahns, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaszu Marcin Korczyc, Kierownik GOPS Jadwiga Kazińska, Kierownik półkolonii Ewelina Kiedrowska, pracownicy socjalni oraz 30-ścioro półkolonistów wraz z wychowawcami. Wśród wypoczywających dzieci znalazło się aż 20-ro z rodzin zrekrutowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. … czytaj dalej