Monthly Archives: Styczeń 2012

Dobiegła końca IV edycja realizacji Projektu

IMG_0839

Dobiegła końca IV edycja realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            w Lubaszu. Projekt pt: „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”  skierowany był dla kobiet, ponieważ jak wynika z przeprowadzonej analizy to one stanowią większą grupę osób, które są bierne zawodowo i korzystają … czytaj dalej