Monthly Archives: Wrzesień 2011

Szkolenia w ramach projektu “Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”

budynek_ug_lubasz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe podopiecznym gminy Lubasz przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 30 sierpnia br. odbyło się uroczyste zakończenie cyklu szkoleń. Szkolenia prowadzone były w ramach realizowanego  projektu systemowego „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. W okresie od … czytaj dalej