Monthly Archives: Sierpień 2011

Aktywna integracja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

aktywna_integracja_gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu po raz IV przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest skierowany do grupy 9 kobiet zamieszkujących w gminie Lubasz, nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń … czytaj dalej