Spotkanie z wolontariuszami Caritas

W poniedziałek, 9 marca 2015 r. O godz. 17:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy miało miejsce spotkanie, którego tematem przewodnim był wolontariat.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lubasz, Pan Marcin Filoda, koordynator wolontariatu szkolnego, Pani Emilia Poznań, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Jadwiga Kazińska oraz Marta Kędzierska, pracownik GOPS. Na spotkanie zaproszono również wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum w Lubaszu. Ze względu na warunki lokalowe przybyć mogła tylko niewielka część wolontariuszy: 28 spośród ponad 100 osób.
Chęć podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej Gminy powoduje, iż podmioty działające w naszej społeczności łączą siły, by wspólnie uzyskać lepszy rezultat. Tak właśnie stało się tej sytuacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z narastającą potrzebą mieszkańców na otrzymywanie wsparcia w zakresie usługowym nawiązał kontakt z koordynatorem wolontariatu szkolnego, Panią Emilią Poznań. Na spotkaniu omawiano kwestię szeroko rozumianego wolontariatu, którego potrzebę zauważamy coraz częściej. Zaproszeni goście wysłuchali koncepcji Pana Wójta i Pani Kierownik GOPS na szerszą współpracę między GOPS-em a wolontariuszami z Gimnazjum. Wolontariat jest wyrazem solidarności społecznej, która nie pozwala na pozostawienie słabszych jednostek na marginesie.
Zalety wypływające z dobroczynnej działalności są obopólne. Szlachetna inicjatywa, jaką jest wolontariat, wywołuje w nas wiele dobrych cech. Uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka, za społeczność, uczy wrażliwości i kontaktu z drugim człowiekiem. U obdarowanego natomiast wywołuje poczucie bezpieczeństwa.
Wolontariat wymaga szczególnych cech osobowości: otwarcia na innych, empatii, a przede wszystkim chęci. Tego wszystkiego chcielibyśmy oczekiwać od siebie nawzajem, z tego powodu żyjemy w społecznościach, razem. W dzisiejszym rozpędzonym życiu potrzebujemy takich inicjatyw, jak wolontariat, aby choć na chwilę pomyśleć, jak można ulepszyć naszą codzienność. Wolontariat to dobry pomysł na rzeczywisty kontakt w prawdziwym świecie, gdyż coraz częściej zapominamy o nim uciekając w świat cyfrowy, który miał skrócić dystans między ludźmi, a paradoksalnie wydłużył go.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.