„Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostająchcy bez pracy”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu po raz VI przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na rynku pracy kobiet biernych zawodowo zamieszkujących w gminie Lubasz długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Grupę docelową stanowi 12 kobiet w wieku od 19 do 62 lat, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach organizowanych przez GOPS w Lubaszu.

Okres realizacji projektu trwa od stycznia do grudnia 2013 roku natomiast formy wsparcia dla beneficjentek zaplanowano od czerwca do września 2013 roku.

W ramach realizowanego projektu przewidziany został cykl szkoleń:

  • Kurs florystyczny z elementami decoupage
  • Zarządzanie pieniędzmi na domowe wydatki
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej z udziałem doradcy zawodowego, psychologa i stylisty

Projekt „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” ma na celu przygotować beneficjentki teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy, przyczynić się do podniesienia ich samooceny oraz do przełamania barier psychicznych w powrocie na rynek pracy. Po zakończeniu udziału w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.