„Pomoc udzielona w porę może uratować, czyjeś życie”


Pomoc udzielona w porę może uratować, czyjeś życie”

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady  i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.  Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości. Nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

661 943 886 Kierownik Ośrodka – Jadwiga Kazińska

797 685 694 Krzysztof Gruchała

519 638 454 Wioletta Surma

519 638 056 Izabela Pawlak

512 294 190 Agnieszka Przygodzińska

Pracownicy socjalni

GOPS Lubasz

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.