Komunikat dla seniorów z gminy Lubasz

KOMUNIKAT DLA SENIORÓW Z GMINY LUBASZ

Seniorze! Zostań w domu . Nie lekceważ zagrożenia .Skorzystaj z infolinii

22 505 11 11

Ta infolinia przekieruje Twoje potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu,

A pracownicy Ośrodka Pomocy będą z Tobą w kontakcie.

Rządowy Program dla Seniorów zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu.

Z pomocy mogą skorzystać osoby powyżej 70 roku życia , samotne niepełnosprawne, którym rodzina nie może udzielić pomocy/ z powodu wieku, czy choroby/,
Pomoc udzielna będzie wyłącznie osobom starszym samotnym , niepełnosprawnym u których nie podejrzewa się koronawirusa i nie są poddani kwarantannie,
W sprawie pomocy w zakupach należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu– tel. 67 255 64 63
• Podczas zgłoszenia należy podać swoje imię nazwisko, adres i numer telefonu oraz konkretnie określić jakie zakupy są konieczne. Na tej podstawie GOPS skontaktuje się z wolontariuszami, którzy wyrazili wolę pomocy, celem realizacji zakupów.
• Celem zagwarantowania bezpieczeństwa seniorów GOPS poinformuje seniora, kto będzie realizował usługę.
• Kontakt w sprawie zakupów -wyłącznie telefoniczny.
• Leki kupowane będą na podstawie recept.
• Środki czystości, higieniczne , żywność kupowane będą w niezbędnych ilościach do funkcjonowania w sklepach najbliżej położonych miejsca zamieszkania


Świadczona usługa ze strony wolontariuszy jest bezpłatna.

Koszty zakupów pokrywa senior zgłaszający potrzebę pomocy.

Wolontariusz, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonów.

Zgłoszenie do GOPS potrzeby zrobienia zakupów przez wolontariuszy jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych seniora, które będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznej realizacji usługi.

 

Jadwiga Kazińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W Lubaszu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.