Półkolonia Lubasz 2020.

Wakacje to czas w którym większość dzieci bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach rekreacyjnych takich jak wyjazdy rodzinne, kolonie lub półkolonie. Niestety nie wszystkie rodziny są w stanie zorganizować swoim dzieciom właściwy wypoczynek. Alternatywą dla kosztownych kolonii jest organizacja półkolonii.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu, którego zadaniem była rekrutacja dzieci z rodzin korzystajacych, z pomocy tut. Ośrodka kolejny raz zorganizował 2 – tygodniową półkolonię, pełną atrakcji dla pociech z naszej gminy. Półkolonia odbyła sie w dniach 21.07- 28.07.2020 roku. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy.

Program półkolonii obejmował zajęcia w godzinach roboczych, w czasie których dzieci poprzez zabawę uczyły się odkrywać swoje mocne i słabe strony, spędzać czas w sposób kreatywny, zdobywać umiejętność skutecznej realizacji swoich celów poprzez skuteczne planowanie i pracę.

Wypoczynek odbywał się głównie na terenie Gminnego OśrodkaKultury nad malowniczo położonym Jeziorem Dużym w Lubaszu. Dzięki sprzyjajacej aurze dzieci mogły zażywać kąpieli wodnych, korzystając ze strzeżonego kąpieliska i piaszczystej plaży. Zorganizowane zostały również róznego rodzajuzajęcia sportowe na boisku Orlik i konkursy, a także prace plastyczne. Każdej z grup zorganizowany został wyjazd do ZOO w Poznaniu oraz spotkanie z przedstawicielami Policji i Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ponadto półkoloniści zwiedzili zabytki Gminy Lubasz, a także wzięli udział w pieszej wycieczce do wiatraka we wsi Dębe. Dzieci, każdy dzień rozpoczynały od drugiego śniadania, a kończyły obiadem. Zapewnione miały również przywozy i odwozy. Należy nadmienić, iż podczas wypoczynku przestrzegane były wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia dotyczące epidemii COVID-19 na terenie kraju. Przestrzeganie wytycznych dwukrotnie skontrolowane zostało przez służby sanitarne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Czarnkowie.

Uroczyste zakończenie, każdej grupy miało miejsce bistrze Cafe 15 – dzieciom zostały wręczone pamiątkowe zdjęcia oraz drobne upominki. Wszystkim uczestnikom biorącym udział, dzieciom jak i opiekunom, serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału półkoloniach, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie wypoczynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym pociechom. Słowa podziekowania kierujemy również do Parafialnego Zespołu Caritas w Lubaszu za przekazanie darowizny na dofinansownaie w/w wypoczynku.

GOPS LUBASZ

Izabela Pawlak

Bookmark the permalink.

Comments are closed.