„Świadczenie wychowawcze 500+”

Świadczenie wychowawcze 500+

Dobry Start

 

 

W związku z pytaniami Mieszkańców dot. terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przypomina, iż okres zasiłkowy tego świadczenia został wyjątkowo wydłużony i trwa od 1.07.2019 do 31.05.2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Natomiast już od 1 lipca będzie możliwe wnioskowanie o świadczenie skierowane do uczniów: Dobry Start. . Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: 1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; 2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Niezmienne pozostają terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od dnia 1 listopada 2020 i będzie trwał do dnia 31 października 2021r.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu

ul.B.Chrobrego 37

tel. 67/2556463

Bookmark the permalink.

Comments are closed.