Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
- Dla rodzica lub małżonka
- Bez względu na wiek dziecka
- Minimum troje dzieci w rodzinie

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Program funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów
m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w GOPS, przy ul. Bolesława Chrobrego 37 (budynek urzędu gminy), w godzinach:
•    pon 7:30 – 18:00
•    wt-pt 7:30 – 15:30
lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać telefonicznie pod numerem (67) 255 64 63 bądź osobiście w siedzibie GOPS w Lubaszu (pokój nr 3).
Ponadto informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej rodzina.gov.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.