Bezpieczeństwo Seniorów priorytetem w Gminie Lubasz!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu od chwili rozpoczęcia działalności Lubaskiej Rady Seniorów zajmuję się obsługą administracyjną. Też tak właśnie było 10 grudnia 2018 r. W tym dniu odbyło się kolejne posiedzenie Lubaskiej Rady Seniorów. Na spotkanie zostali zaproszeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dzięki ich uprzejmości seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji pt. „Bezpieczeństwo Seniorów”. Policjantka wskazała na co zwrócić szczególną uwagę w momencie pojawienia się niebezpieczeństwa. Omówiła metody działania oszustów oraz ich zachowania. Udzieliła wskazówek w jaki sposób powinien zachować się senior w wątpliwych czy niepewnych dla niego sytuacjach. Kolejnym etapem spotkania było zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w chwili powstania pożarów jak i skutkami jakie mogą nieść za sobą. Strażak zobrazował statystki pożarów, ofiar śmiertelnych oraz osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w wyniku powstałych pożarów. Jednym z kluczowych tematów było omawianie stosowania czujek w domostwach. Warto wspomnieć, że w obecnej chwili trwa II edycja konkursu pn. „CZADowy quiz”, która będzie trwała do 31 marca 2019 r. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy. Wystarczy wypełnić prawidłowo quiz i przekazać go do siedziby KP PSP w Czarnkowie bo być może to właśnie Ty wygrasz czujkę tlenku węgla. Przewodniczący LRS Pan Zygryd Kozera podziękował za wystąpienie funkcjonariuszom i przeszedł do dalszego porządku obrad. Na koniec wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Omówiono sprawy bieżące oraz plan zamierzeń na rok 2019. Spotkanie opłatkowe członków Lubaskiej Rady Seniorów odbędzie się 20 grudnia br. w restauracji „PORTUS”, na którym to w świątecznym nastroju zakończą owocny rok pracy.

Marta Turek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.