Zaproszenie do udziału w projekcie „Na drodze do zatrudnienia”

NS Konsulting Sp. z o. o.
Ul. Skromna 5
20-704 Lublin

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją na terenie województwa wielkopolskiego Projektu „Na drodze do zatrudnienia” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0005/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zwracamy się z prośbą o pomoc w procesie promocji Projektu, rozwieszenie plakatów promocyjnych, rozlokowanie ulotek promocyjnych na terenie Państwa Instytucji oraz umieszczenie u Państwa na stronie informacji na temat naszego Projektu w formie plakatu/ulotki.
Projekt skierowany jest do 96 osób (min. 53K) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, uczący się lub zamieszkujących wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi OSI) na terenie województwa Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ponad to Uczestnik Projektu będzie należał do jednej z poniższych grup:
 Długotrwale bezrobotnych
 Osób z niepełnosprawnościami
 Osób o niskich kwalifikacjach
 Osób w wieku 50 lat i więcej
 Kobiety (minimum 53)
Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej.
Dla Uczestników Projektu zaplanowano poniższe działania:
1. Indywidualny Plan Działania,
2. Szkolenie zawodowe,
3. Pośrednictwo Pracy,
4. Staż zawodowy płatny (3 miesiące).
Uczestnikom zapewniamy: profesjonalną kadrę wykładowców, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, catering podczas szkoleń, stypendium szkoleniowe (813,92 zł), stypendium stażowe (997,40 zł), zwrot kosztów dojazdu dla 30% Uczestników Projektu.
Wszelkie zapytania proszę kierować na email: dozatrudnienia@nskonsulting.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 533-314-816. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Projektu https://projektynsk.pl/na-drodze-do-zatrudnienia/.
Z poważaniem
Zespół Projektu

- Pismo przewodnie_Na drodze do zatrudnienia

- Na_drodze_do_zatrudnienia_plakat

Bookmark the permalink.

Comments are closed.