Zakończenie projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuję, że z dniem 31.10.2018 r. kończy realizacje projektu pn: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach zachowania trwałości projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu  przez kolejne 24 miesiące będzie gotowy do świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz usług rehabilitanta lub fizjoterapeuty. Zasady i warunki korzystania z usług będą przekazane zainteresowanym w siedzibie Ośrodka Pomocy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.