NOWE SZANSE W GMINIE LUBASZ

Wójt Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w porozumieniu z Fundacją „GĘBICZYN.”  zachęcają osoby bezrobotne -   do podjęcia zatrudnienia.
Oferujemy :
1.Darmowy dojazd z terenu gminy Lubasz do Fundacji „GĘBICZYN”,
2.Roczne uczestnictwo w zajęciach  w Centrum Integracji Społecznej w jednym z warsztatów ;
- remontowo – budowlanym,
- gastronomicznym,
- ogrodniczym,
- rekreacyjno – turystycznym
3.Wypłatę świadczenia integracyjnego przez okres 12 miesięcy.
4.Badania lekarskie, niezbędną odzież i obuwie, środki BHP, ubezpieczenie zdrowotnie i społeczne, codziennie darmowy posiłek.
4.Atrakcyjne kursy i szkolenia zawodowe.
5.Dla najlepszych uczestników staże.
6.Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego.
7.Uczestnictwo w imprezach integracyjnych i wiele ,wiele  więcej innych….

Chętne osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu lub tel 672556463. Weryfikacji skierowaniu osób dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy przy współudziale z pracownikami socjalnymi.

Przygotował:
Krzysztof Gruchała
GOPS Lubasz

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.