Projekt „CYFROWA WIELKOPOLSKA” jest realizowany dla seniorów w Gminie Lubasz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu  z Lubaska Rada Senioralną zakończył rekrutację, zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „CYFROWA WIELKOPOLSKA”,  Jak już wcześniej informowaliśmy projekt skierowany jest dla osób w wieku 65+ tylko mieszkańców  z Gminy Lubasz.  Ma na celu poprawienie i poszerzenie wiedzy związanej z obsługą  urządzeń teleinformatycznych.  Udział w projekcie zdeklarowało 30 osób, wszystkie  powyżej 65 roku życia. Okres realizacji projektu  2018r. -2020r. Harmonogram realizacji uzgadniany będzie  indywidualnie z każdą gminą , uwzględniając dostępność Seniorów, trenerów, sal oraz mobilnych pracowni komputerowych. Szkolenie grupowe na poziomie podstawowym obejmuje 15 szkoleń tematycznych / średnio po 4 h dziennie/, a pełna  realizacja cyklu szkoleń będzie trwała minim 3 miesiące. Dla osób, które  po zakończeniu poziomu podstawowego szkoleń będą chciały dalej pogłębiać i poszerzyć umiejętności, w projekcie przewidziano również realizacje szkoleń kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym. Program takiego szkolenia obejmuje dodatkowo 30 godzin. Istotne jest to, że uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne. Udział w projekcie na rzecz seniorów zdeklarowało około 150 gmin z województwa Wielkopolskiego w tym Gmina Lubasz. Obecnie trwają ostatnie prace polegające na przygotowaniu formalności oraz planowanych spotkań w ramach szkoleń. O dalszych szczegółach dotyczących realizacji projektu zostaną Państwo na bieżąco poinformowani.

J.K. M.C
GOPS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.