„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.”

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.”
Henryk Sienkiewicz

Pracownicy Ośrodka wraz z Kierownikiem i Zastępcą Kierownika w dniu 07.12.2017r. ruszyli w teren do najbardziej potrzebujących z przygotowanymi wcześniej paczkami z żywnością zebraną podczas ostatniej zbiórki żywności w dniach 2-3.12.2017r. W tym roku obdarowane zostały osoby starsze i samotne, emeryci renciści.
Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy wszystkim za to, że udało się nam wspólnie zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.
ZA WASZ DAR SERCA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

W tym samym miejscu chcielibyśmy szczególnie gorąco podziękować rodzinie z Kamionki, która osobiście zgłosiła w Ośrodku chęć pomocy trzem rodzinom. Warunkiem pomocy była bardzo trudna sytuacja wytypowanej rodziny z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzina niepełna. Rodziny otrzymały paczki o równowartości 500 zł, które Darczyńca osobiście dostarczył potrzebującym rodzinom.

Izabela Pawlak
Agnieszka Przygodzińska
GOPS LUBASZ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.