Nowy okres składania wniosków na świadczenie wychowawcze „500 +”, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuje, że osoby chcące ubiegać się o świadczenia mogą składać wnioski za pośrednictwem systemów informatycznych oraz w siedzibie ośrodka na poszczególne świadczenia od 1 sierpnia:

1. Wnioski o świadczenie wychowawcze „ 500+”
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
rozpoczynający się od 1 października 2017 roku można składać od 1 sierpnia br.
Poniżej znajduję się wzór wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączniki, które możecie państwo pobrać samodzielnie:
SW-1_ wniosek 500 +
ZSW-01_ oświadczenie nieopodatkowane 500+
ZSW-3_gospodarstwo rolne 500+
ZSW-04_ składka zdrowotna 500+

2. Wnioski o świadczenia rodzinne
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
rozpoczynający się od 1 listopada 2017 można składać od 1 sierpnia br.
Poniżej znajduję się wzór wniosków o świadczenia rodzinne wraz z załącznikami, które możecie państwo pobrać samodzielnie:
a) zasiłek rodzinny
SR-1 wniosek o ZASIŁEK RODZINNY
SR-1Z załącznik do ZR
ZSR-05 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych ZR
ZSR-07 wielkość gospodarstwa rolnego
ZSR-06 składki na ubezpieczenie zdrowotne
ZSR-10 urlop wychowawczy
ZSR-8 urlop wychowawczy
ZSR-12 zameldowanie ucznia tymczasowe

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”
SR-2_ wniosek o BECIKOWE
SR-2Z załącznik do BECIKOWEGO
ZSR-05 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych ZR
ZSR-07(1) gospodarstwo rolne BECIK
ZSR-06(1) składki zdrowotne BECIK

c) zasiłek pielęgnacyjny
SR-3 wniosek o ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

d) specjalny zasiłek opiekuńczy
SR-4 wniosek o SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
SR-4Z załącznik do SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
ZSR-05_ oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych SZO
ZSR-07(2) gospodarstwo rolne SZO
ZSR-10(2) oświadczenie o nie zamieszczeniu dziecka w placówce opieki całodobowej SZO
ZSR-06 składki na ubezpieczenie zdrowotne

e) świadczenie pielęgnacyjne
SR-5_ wniosek o ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
ZSR-10(1) oświadczenie o nie zamieszczeniu dziecka w placówce opieki całodobowej ŚP

f) świadczenie rodzicielskie
SR-7 wniosek o świadczenie RODZICIELSKIE

g) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
SR-8 wniosek o ZA ŻYCIEM

3. Wnioski o fundusz alimentacyjny
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
rozpoczynający się od 1 października 2017 można składać od 1 sierpnia br.
Poniżej znajduję się wzór wniosku o fundusz alimentacyjny wraz z załącznikami, które możecie państwo pobrać samodzielnie:
FA-1 wniosek o FA
FA-1Z załącznik do FA
ZFA-03 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
ZFA- oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji
ZFA-06 o bezskuteczności egzekucji alimentów
ZFA-05 wielkość gospodarstwa rolnego
ZFA-04 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37 tel. 67 255 64 63 (budynek Urzędu Gminy):

  • w poniedziałek w godzinach od 730 do 1800
  • od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530
Bookmark the permalink.

Comments are closed.