Badania profilaktyczne

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Lubasz od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:
Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)
oraz
Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

W dniu  14.10.2016r. o godz. 11.30
w  sali  sesyjnej Urzędu Gminy, w Lubaszu
przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast
W dniu  17.10.2016r. w godz. od  9.00 do 13.00
w  Gimnazjum, w Lubaszu
przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty
- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres
- zapisy przeprowadzane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.